วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรลูกเสือ

เครื่องหมายลูกเสือโลก


เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกเมื่อทำพิธีเข้าประจำกองแล้วพร้อมติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่บ่าทั้ง 2 ข้าง(ลูกเสือกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
ลูกเสือจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลังจากที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายในระยะเวลา 6 เดือนและควรสอบได้ตามหลักสูตรลูกเสือโลก  จึงจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์
ลูกเสือพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจและพัฒนาสู่วิชาลูกเสือชั้นพิเศษลูกเสือหลวงต่อไป

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรลูกเสือโลก
1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร
1.1 กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลก
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง
5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง สำหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสำหรับ 2 คน
7. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงื่อน 10 เงื่อน ต่อไปนี้ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้เงื่อนบ่วงสายธนู  เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้งเงื่อนปมตาไก่ และเงื่อนผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)
9. รู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา น้ำร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
10. รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ตามข้อบังคับและแนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ พ.ศ. 2552
  • ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528    หมวด 1 เครื่องหมายลูกเสือโลกและหลักสูตร  (หน้า6-7)
  • แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ. 2552
  • บูรณาการเนื้อหาเชิงวิชาการกับเนื้อหาของ8กลุ่มสาระ   เน้นการปฏิบัติกิจกรรม
  • จัดกิจกรรมวิชาพิเศษทั้ง   76 วิชา  ฝึกอบรมทั้งในและนอกเวลาเรียนหรือบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ
http://www.cmlannascoutclub.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=81:-1&catid=36:senior-scout&Itemid=18

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น